MISIUNEA GIMNAZIULUI:

Misiunea de-a fi a gimnaziului constă în formarea unor tineri cu o personalitate puternică, fundamentală valoric şi apți să-şi construiască  idealuri şi să lupte pentru realizarea lor.

Ne străduim să creăm condiţii pentru autodezvoltarea şi autorealizarea personalităţii elevilor în organizarea şi dezvoltarea procesului educaţional şi a protecţiei drepturilor privind accesul la educaţie.

De asemenea, misiunea noastră constă în formarea de competenţe generale şi specifice, adoptarea lor la interacţiunea de clasă, şcoală şi comunitate, integrare socială, implementare  de tehnologii didactice inovatoare.

Esenţa misiunii poate fi:

  • Implementare calitativă a Planului-cadru de învățământ.
  • Evaluarea impactului implementării de politici educaţionale
  • De-a educa oamenii pentru oameni; buni cetăţeni, patrioţi, personalităţi multilateral dezvoltate.
  • De-a îmbunătăţi continuu realizările elevilor noştri pe plan educaţional, prin aplicarea strategiilor didactice eficiente şi a unui climat psihologic favorabil.

În fine misiunea gimnaziului nostru e să semene lumină în sufletele copiilor şi ale locuitorilor comunităţii, să desfăşoare acţiuni ghidate spre binele societăţii, să înfăptuim cel mai nobil şi mai frumos vis „Şcoala să devină un loc, unde ar învăţa toată lumea”.

VIZIUNEA GIMNAZIULUI:

Ne propunem să devenim o instituție apreciată de către elevi, părinți și comunitate pentru eficiența activității instructiv – educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea șanselor tuturor elevilor pentru a obține rezultate deosebite, monitorizarea dezvoltării profesionale a corpului didactic pentru a asigura o educație de calitate, inițierea proiectelor educaționale locale cu suportul comunității, aplicarea noilor tehnologii didactice, informaționale și comunicaționale pentru a forma personalități integre, active, sociale și creative.

Viziunea gimnaziului  prezintă modelul ideal al organizaţiei noastre peste un timp, după ce va reuşi să-şi atingă scopurile propuse, echivalează deci cu „viziunea de succes”.